Back to All Events

Stargaze at Harlech Castle - Syllu ar y sêr gyda Cadw yng Nghastell Harlech

Attendees are asked to arrive from 6.45pm in warm clothes and suitable footwear. Visitors are also advised to bring a torch and a blanket.
Sessions are suitable for adults and children aged 12 and above. Children under 16 should be accompanied by an adult. Tickets cost £10.00 per person.
To book your place call Harlech Castle on: 01766 780552.

Gofynnir i bawb sy’n dod i’r digwyddiad gyrraedd o 6.45pm ymlaen, a gwisgo dillad cynnes ac esgidiau addas. Bydd gofyn iddynt ddod â thortsh a blanced hefyd.
Mae’r sesiynau’n addas i oedolion ac i blant sy’n 12 oed a hŷn. Dylai plant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. £10.00 y pen yw pris y tocynnau.
I archebu eich lle ffoniwch Gastell Harlech ar: 01766 780552.

Earlier Event: October 21
Byrdir House Vinyl Record Night 3
Later Event: November 18
Tom Jones Tribute Evening