top of page

Stori Meirion

Mae'r stori ei hun yn para tua 1 awr ond mi fydd y daith rhywfaint yn hirach. Mae pum rhan i'r stori oherwydd bod pum cadair / mainc stori arbennig yn Harlech ac mae'r stori hon wedi ei chreu i gyd-fynd efo'r cadeiriau hynny. Ond nid oes rhaid ymweld â phob un i fwynhau y stori, gallwch fwynhau y stori drwy wneud rhannau o'r daith yn unig.

mEIRION tRAIL hEADER

Y Llwybr

Petaech chi yn ymweld â'r pum cadair mi fydd y daith tua 2 filltir. Mae Harlech ar lech. Mae'n "Hardd-lech" ac mae rhannau serth wrth fynd o ran ucha'r dre i'r rhan isaf. Mae mwyafrif o'r daith ar hyd ffordd darmac ond mae rhannau o'r daith ar hyd dau lwybr sy'n cynnwys tir garw a serth ac un llwybr tywodlyd. Chi sy'n gyfrifol am sut rydych chi'n profi Llwybrau. Gallwch gerdded hanner y llwybr a dychwelyd i brofi'r gweddill ar ddiwrnod arall. I ddod o hyd i leoliad unrhyw un o'n cadeiriau, cliciwch ar y dolenni 'Cyfarwyddiadau'

Y Gadair Gyntaf

Mae'r daith yn cychwyn yn y Cae Chwarae sydd yn union o dan y bont ddur sy'n arwain at brif fynedfa Castell Harlech

00:00 / 07:55
Meirion-Trail-Chair-1
MEIRION TRAIL SECOND CHAIR

Yr Ail Cadair

Gadael y Cae Chwarae a cherdded hyd at Parc Bron y Graig, lle welwch fainc ar siâp deilen

00:00 / 10:12

Y Trydydd Cadair

Gwnewch eich ffordd i gadair fawreddog Pen Y Graig, gyda golygfeydd panoramig o'r castell a Phen Llŷn

00:00 / 10:03
Meirion Chair 3
Meirions the fourth chair

Y Pedwerydd Cadair

Cerddwch i lawr y bryn i ffordd Glan y Môr, ewch drwy'r giât a dilynwch y llwybr at y gadair stori olaf ond un

00:00 / 11:27

Yr cadair terfynol

Cerddwch yn ôl o'r traeth ar hyd ffordd Glan y Môr nes y dowch chi at y Cae Chwarae Sior 5ed ar y dde.

00:00 / 16:02
Meirion the final chair

Noddwyr

Ashley-Family-Logo
Community-Foundation-Wales-EPS-File-Logo-English-F1.png
EAFRD_WG-logo-Vector-EPS-File-Final.png
Cronfa-Partneriaeth-Eryri-Snowdonia-Partnership-Fund.jpg
bottom of page